Dr Josep Jiménez Chillarón

El Dr. Chillarón va completar el seu doctorat en Bioquímica i Biologia Molecular a la Universitat de Barcelona. Després va anar a l'escola de medicina de Harvard on va treballar com a investigador, abans de traslladar-se a un lloc d'instructor a l'Hospital Infantil de Boston. Des d'allà es va establir com a líder de grup a l'Institut de Recerca Pediàtrica-Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La investigació del Dr. Chillaron se centra en la comprensió dels mecanismes moleculars que vinculen la nutrició neonatal intrauterina-primerenca i el risc posterior d'obesitat i diabetis, combinant models animals i eines de bioquímica i biologia de sistemes. Recentment, el seu grup a començat a explorar el paper potencial dels mecanismes epigenètics en la mediació dels efectes trans-generacionals associats als desequilibris nutricionals en etapes inicials de la vida.

©2018 BY CHROME PHD STUDENTS FUNDRAISING TEAM. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM.

  • Instagram Social Icon