IMPRESSUM

A continuació s'ofereixen dades obligatòries referents al proveïdor d'aquest lloc web, obligacions respecte a la protecció de dades, així com altres referències legals importants que impliquen el lloc web de l'equip de recaptació de fons format per estudiants de doctorat de la xarxa ChroMe, per a l'esdeveniment de recaptació de fons, Reus 2018.

La versió oficial del lloc web de l'equip de recaptació de fons de doctorands de la xarxa ChroMe és la versió en anglès. L'edició catalana és una mera traducció del lloc web de "ChroMe PhD Students Fundraising Team". L'equip de recaptació de fons d'estudiants de doctorat de la xarxa ChroMe no es responsabilitza de cap error o omissió en aquesta traducció. El lloc web de l'equip de recaptació de fons d'estudiants de doctorat de la xarxa ChroMe tampoc dóna cap garantia, expressa o implícita, quant a la precisió, completesa o fiabilitat de la traducció. En cas de conflicte o discrepància entre aquesta traducció i la versió en anglès, la versió en anglès sempre tindrà prioritat i prevalencia.

PROVEÏDOR

 

El proveïdor d'aquest lloc web és l'equip de recaptació de fons d’estudiants de doctorat de la xarxa ChroMe

 

ADREÇA DE CONTACTE

 

L’equip de recaptació de fons d’estudiants de doctorat de la xarxa ChroMe

 

c/o Mehera Emrich

 

Biomedical Center Munich

Großhaderner Str. 9, 82152 Planegg-Martinsried,

Germany

 

EDITOR

 

L'editor responsable del contingut d'aquest lloc web d'Internet és:

 

L’equip de recaptació de fons d’estudiants de doctorat de la xarxa ChroMe

 

fundraiser.chromatinmetabolism@gmail.com

 

RESPONSABILITAT PER A CONTINGUTS DE LA INFORMACIÓ EN LÍNIA

 

L'equip de recaptació de fons d’estudiants de doctorat de la xarxa ChroMe fa tot el possible per proporcionar informació puntual i precisa sobre aquest lloc web. No obstant això, els errors i inexactituds no es poden descartar per complet. Per tant, l'equip de recaptació de fons d’estudiants de doctorat de la xarxa ChroMe no assumeix cap responsabilitat per la informació proporcionada, actualitzada, així com la seva precisió, integritat o qualitat. L'equip de recaptació de fons d’estudiants de doctorat de la xarxa ChroMe no es farà responsable dels danys de naturalesa tangible o immaterial ocasionats directament o indirectament a través de l'ús o la no utilització de la informació oferta i / o mitjançant la utilització d'informació incompleta o defectuosa tret que sigui culpable veritablement d'intent o negligència greu. El mateix s'aplica a qualsevol descàrrega de programari disponible de forma gratuïta. L'equip de recaptació de fons d’estudiants de doctorat de la xarxa ChroMe es reserva el dret de modificar, complementar o eliminar qualsevol o tota la informació que s'ofereix al seu lloc web o suspendre de manera temporal o definitiva la seva publicació sense una notificació prèvia i separada.

 

ENLLAÇOS A LLOCS WEB DE TERCERS


Aquest lloc web inclou enllaços a altres llocs web externs. El proveïdor respectiu serà responsable dels continguts de les pàgines externes enllaçades. En establir el vincle inicial, l'equip de recaptació de fons d’estudiants de doctorat de la xarxa ChroMe ha revisat el contingut extern respectiu per determinar si aquest vincle comporta una responsabilitat civil o penal. Tanmateix, una revisió constant de les pàgines externes enllaçades no és raonable sense una indicació concreta d'una violació de drets. Si l'equip de recaptació de fons d’estudiants de doctorat de la xarxa ChroMe descobreix o es advertit per altres persones que una oferta externa vinculada a l'equip de recaptació de fons de la xarxa ChroMe per part dels estudiants de doctorat ChroMe provoca responsabilitats civils o penals, l'equip de recaptació de fons d’estudiants de doctorat de la xarxa ChroMe eliminarà immediatament qualsevol enllaç a aquesta oferta. L'equip de recaptació de fons d’estudiants de doctorat de la xarxa ChroMe es dissocia expressament d'aquests continguts.

 

 

COPYRIGHT

 

El disseny, gràfics emprats i qualsevol altre contingut del lloc web de l'equip de recaptació de fons dels estudiants de doctorat de la xarxa ChroMe estan protegits per la legislació sobre drets d'autor.

©2018 BY CHROME PHD STUDENTS FUNDRAISING TEAM. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM.

  • Instagram Social Icon